เกี่ยวกับเรา

Blog นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีรักษาสิวแบบธรรมชาิติ สิวอุดตัน สิวอักเสบ การแก้ปัญหาสิวที่หลัง สิวหัวดำ วิธีรักษาสิวหัวช้าง การดูแลรักษาผิวหน้าให้ปราศจากสิว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดสิวอย่างแืท้จริง เพื่อให้ทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาเรื่องสิวได้ทราบสาเหตุที่แท้จริง และทำการรักษาสิวอย่างถูกวิธี 

อนึ่ง ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรักษาสิวใน Blog นี้ ได้มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ทางผู้จัดทำ Blog นี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเกิดปัญหาขึ้นกับท่านหลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Blog นี้ 

Thai Acne Care Team